Współpraca


Witam na mojej stronie www i zapraszam do zapoznania się z moją ofertą jako specjalisty, eksperta oraz z moim dorobkiem naukowym.


Zapraszam do współpracy ze mną osoby oraz instytucje zainteresowane prowadzeniem wspólnych badań z zakresu socjologii i nauk politycznych, a także instytucje zainteresowane wykonaniem na ich zlecenie badań, analiz i ekspertyz bądź przeprowadzeniem wykładów i szkoleń.
Webmaster: www.studio-www.com
Copyright 2011. Monika Ślęzak. All rights reserved.